Continuïteit

ICT-PC vindt continuïteit en veiligheid belangrijk. ! U ook waarschijnlijk. Kwaliteit van uw netwerk en hardware is daarom belangrijk ! Daarom werkt ICT-PC samen met andere IT partners om te zorgen voor kwaliteit van uw hardware en netwerk, gecombineerd met optimale bereikbaarheid en support.
In tegenstelling tot veel grote IT bedrijven, kunnen wij u meestal binnen een dag van dienst zijn met onze kennis en ervaring, zonder dure SLA contracten.

De meeste klanten van ICT-PC willen geen dure contracten! Dat is ook niet altijd nodig. ICT-PC maakt wel afspraken met u over het beheer van uw netwerk en de onderdelen, op de manier die u wenst. Uiteraard dient er altijd sprake te zijn van een minimaal kwaliteits- en veiligheids level en blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor uw systeem.

Ons streven is erop gericht om, samen met u, storingen en calamiteiten zoveel als mogelijk te voorkomen en uw netwerk en hardware in goede conditie te brengen en te houden zodat (onderhouds)werkzaamheden onder normale omstandigheden en op normale tijdstippen uitgevoerd kunnen worden. En als dat voor u buiten kantoor tijden het beste past zoeken we samen naar een geschikt moment!