Een van de belangrijkste zaken in uw systeem is de backup.

Wanneer er geen goede backup is gaat uw volledige data verloren bij een calamiteit.!!

ICT-PC geeft een backup advies passend bij uw systeem, zodat de continuïteit van uw bedrijfsdata gewaarborgd is.